Blokken van de Centaur

De unieke bijdrage die je bent

De Centaur start vanuit de onderkenning dat we ons pas echt vervuld voelen als we datgene wat ons wezenlijk raakt een plaats geven in de wereld om ons heen. In de Centaur sluit je daartoe vrede met je verleden en ga je de verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Je creëert je leven vanuit inspiratie voor je toekomst. Op elk gebied van je leven, thuis, op je werk en in alle kringen waarin je verder verkeert, bepaal je meer en meer hoe jij het wilt hebben. Niet door gevecht of machtsstrijd, maar door je unieke eigen missie en visie te volgen en daar anderen enthousiast bij te betrekken.

Krachtige werking

De Centaur heeft een zeer krachtige, transformerende werking voor een ieder die zijn of haar leven in een nieuwe ontwikkeling wil brengen. De combinatie van een langlopend traject met wekelijkse coachsessies, de diepgaande inhoud van de meerdaagse blokken en de krachtige supportgroep blijkt voor de deelnemers iets onherroepelijks in zich te hebben. De transformatie is diep in hen verankerd.

Inhoud van de training

De bijeenkomsten van de Centaur zijn verspreid over een periode van ongeveer zes tot acht maanden. De training omvat lichaamswerk, meditatie en contemplatie, deelrondes, theoriesessies, persoonlijke coaching en in actie komen (thuisopdrachten). Om je een indruk te geven van wat er in de Centaur aan bod komt, vind je hieronder een schets van de inhoud.

Blok 1: Integrale ontwikkeling

Wat maakt dat jij de weg van bewuste ontwikkeling op bent gegaan? En hoe kun je die op een zo hoog mogelijk niveau bewandelen? Hoe kan ik het leven dat ik ben gaan begeleiden? Je maakt je de belofte van de Centaur eigen en je plaatst je van meet af aan als een Centaur in deze training en in je dagelijks leven. Je gaat samen op weg, met de andere deelnemers en met je coach met wie je de eerste afspraken maakt.
De Sanga is je thuis. Je committeert je voor de periode van de Centaur aan de groep als een spirituele gemeenschap (Sangha). Het is de bedding waarin je door support en spiegeling kunt groeien. Deelnemers participeren ook in de Centaur door via internet te communiceren op het Lab van de Venwoude levensschool.

Dag 1: De zuivere motivatie

We doen dingen in ons leven en die hebben na verloop van tijd een uitkomst. Daar is op zich niets op tegen. Dit proces kun je echter bij voorbaar vanuit bewustzijn gestalte geven. Als je daarvoor kiest ontdek je al snel dat je onbewust bepaalde doelen nastreeft die je niet wilt nastreven. Je blijkt voor compromissen te gaan, of doet alleen iets om oude pijn goed te maken of leegte op te vullen. Wat zou er gebeuren als je stopt met op die manier met doelen om te gaan? En hoe kan het anders?

Blok 2: Het grote Hart

Je daalt neer in de compassie en liefde van je eigen hart: een staat van zijn waarin je de diepte van je eigen hart leert kennen. Een heling op de plek in jou waar alles start. Er is aanvaarding en compassie. Dan weet je uit eigen waarneming dat degene die je bent, niet bepaald is door je verleden. Je ankert deze verworven staat van zijn door je kernwaarde en je werking te ontvangen. Je kernwaarde is de waarde die voor jou het belangrijkste is. Je werking is de positieve invloed die je hebt op de mensen om je heen als je op je best bent. Als je je kernwaarde en werking kent, ga je op weg naar je visie. Je verwerft het inzicht dat degene die je bent, niet bepaald wordt door het verleden, maar door hoe je denkt over de toekomst. Ademwerk is een belangrijke drager van het proces.

Dag 2: Waarvoor ben ik hier?

Nu ben je er klaar voor om opnieuw betekenis te geven aan je leven. Het leven wat je geleid hebt wordt nu opnieuw betekenisvol voor je toekomst. Je stelt vast wat jouw unieke functie en gift in dit leven is. Meditatie en contemplatie worden nu de voornaamste voertuigen.

Blok 3: Ik ontvang mijn droom als de visie voor mijn leven

In dit blok stap je in de ruimte waarin je vrij bent om te dromen: te dromen ten aanzien van zaken waar je vanuit je unieke wezen mee verbonden bent. Zo kan datgene waarvoor je leeft in jou tot leven komen. Vervolgens boor je je bereidheid aan om van daaruit te leven. Je leeft het, ongeacht of het over twee jaar gerealiseerd is, of over tien jaar of pas in de tijd van de kinderen van je kleinkinderen. We vragen je vervolgens om dit beeld te ankeren in een concrete visie voor je toekomst.
Heb je je visie eenmaal helder, dan nodigen we je uit je visie ‘waar te maken’ voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. Je visie krijgt daarmee voor jou de status van ‘feit’, en is daarmee uitgegroeid boven het niveau van een wens of een leuk of beter idee. Het is jouw positie in je leven geworden.

Dag 3: De kwaliteit van mijn visie, dat ben ik

Op deze dag evalueren we de resultaten die er nu gekomen zijn en verhogen we de kwaliteit van je visie aan de hand van een aantal criteria. Is dit de maximale bijdrage aan dit leven en de maximale vreugde die daaruit voortvloeit? En zo niet, wat mist er nog en wat zit er tussen en hoe kun je daar aan voorbij komen?

Blok 4: Initiatie

Op de tweede dag van dit blok presenteer je jezelf vanuit je unieke authenticiteit, degene die je geworden bent en hoe je in je leven en je visie staat. Je representeert je Centaur-zijn ten overstaan van genodigden. Je wordt door de kracht van deze context geïnitieerd in je visie. Je wordt onstuitbaar in je spontane drang om verantwoordelijkheid voor je maximale kwaliteit te nemen. Je hebt ter afsluiting van het hele proces nog twee gesprekken met je coach. Je vraagt je af of je je weg wilt verdiepen en vervolgen, bijvoorbeeld in de Opleiding Integraal Leiderschap.

Wil je inspiratie ontvangen?

Meld je dan aan voor:

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor:

Voornaam

E-mailadres

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, lees onze privacyverklaring.